niedziela, 9 listopada 2014

Opolska Karta Rodziny i Seniora - vademecum

Sprawdź czym jest
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Opolska Karta Rodziny i Seniora, budzi zainteresowanie wśród mieszkańców Opolszczyzny. Czym jest karta oraz na jakie korzyści mogą liczyć jej posiadacze? Czy warto złożyć wniosek oraz komu się należy? O tym oraz innych ważnych sprawach związanych z Opolską Kartą Seniora i Rodziny piszemy poniżej.


Kto może otrzymać Opolską Kartę Rodziny i Seniora?

 • rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 lat
 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dzieck
 • rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia
 • O Kartę mogą ubiegać się tylko osoby mieszkające w województwie opolskim

Jakie są korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

 • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora: sklepy z artykułami dla rodzin, usługi i produkty dla domu, ochrona zdrowia, edukacja, rekreacja i wypoczynek, usługi prawne
 • Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a termin ważności Karty określa naklejony hologram (naklejany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące)

Kim są Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

 • jednostki samorządu terytorialnego - do OKRiS przystąpiło kilkadziesiąt gmin z terenu województwa opolskiego, z których wiele zaproponowało własne zniżki i ulgi
 • wojewódzkie instytucje kultury: Filharmonia Opolska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W tych jednostkach posiadacze Karty mogą korzystać z ustalonych zniżek
 • podmioty prywatne - urozmaicona oferta przedsiębiorców i firm, nie tylko z województwa opolskiego, którzy zadeklarowali chęć udzielania zniżek posiadaczom Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Przystąpienie do inicjatywy jest otwarte dla potencjalnych Partnerów, którzy mogą zgłosić się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.ssd.opolskie.pl

Gdzie można pobrać wniosek o wydanie Karty?

 • w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Plebiscytowa 14, 45-082 Opole
 • w urzędzie gminy, która jest Partnerem OKRiS 
 • ze strony www.ssd.opolskie.pl (zakładka, Opolska Karta Rodziny i Seniora)

Gdzie można złożyć wniosek?

 • w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Plebiscytowa 14, 45-082 Opole
 • wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "Opolska Karta Rodziny i Seniora"
 • w urzędzie gminy, która jest Partnerem Karty

Gdzie można odebrać Kartę?

 • w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Plebiscytowa 14, 45-082 Opole
 • w urzędzie gminy, która jest Partnerem OKRiS 
 • Karta może zostać wysłana na adres wskazany we wniosku

Czytaj również: Opolska Karta Rodziny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz