czwartek, 22 stycznia 2015

Dzieci autystyczne z zespołem Aspergera - edukacja przedszkolna

Prawidłowy rozwój każdego dziecka jest sprawą pierwszoplanową dla rodziców i opiekunów. Bez względu na to, czy dziecko jest zdrowe czy boryka się z jakimiś zaburzeniami, priorytetem jest jego dobro i pełnia szczęścia. Chcemy dla swoich podopiecznych jak najlepiej, dlatego też staramy się towarzyszyć dziecku w jego rozwoju. Nie jest to jednak łatwe zadanie, to towarzyszenie musi przecież być w pełni świadome, tak by nie iść za daleko ani zbytnio z przodu, po prostu być obok.Dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem czy zespołem Aspergera, wymagają od nas jednak większej uwagi, co nie jest oczywiście nadopiekuńczością. Ze względu na specyficzne spektrum tych zaburzeń, trzeba w odpowiedni sposób podążać przy dziecku, w taki sposób by nie utrudniać mu drogi poznawczej i zarazem inspirować do większego zaangażowania w procesy interpersonalne. Placówki opiekuńcze czy o charakterze edukacyjnych, choćby takie jak Przedszkole dla dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w Tychach,  mają w tym zakresie spore doświadczenie.

Przedszkole dla dziecka autystycznego nie jest koniecznością i nie należy nigdy podchodzić w taki sposób do takiego miejsca. Jest to niezwykła szansa, próba wyrównania wszystkich deficytów, które mogą utrudniać odpowiednio pełne uczestniczenie w świecie. Oczywiście najistotniejsze jest środowisko rodzinne, jego atmosfera, pełna cierpliwości i akceptacji oraz przede wszystkim miłości, jest podstawą do wszelkich działań, mających na celu pomóc dziecku.

Odpowiednia kadra ma za zadanie zachęcenie dziecka do otwarcia się na przeróżne impulsy pochodzące od osób spoza rodziny, czyli od wychowawcy, rehabilitanta i wreszcie innego dziecka czy grupy rówieśniczej. Ze względu na konieczność indywidualnego podejścia do każdego dziecka., uruchamia się odpowiednie działania, metody i sposoby pokazywania dziecku procesów komunikacji- co dla takiego dziecka jest dość trudne a nawet czasochłonne. Praca w systemie jeden na jeden, w małej grupie jest na porządku dziennym, nie można przecież dziecka autystycznego „wrzucić” do większej grupy licząc na to, że jakoś da sobie radę. Sam proces akomodacji do nowego miejsca jakim jest przedszkole, powinien przebiegać kilku stopniowo z uwzględnieniem wszelkich zahamować, specyficznych zachowań, lęków i braków odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej.

Praca z takim dzieckiem, choć niełatwa jest pełna pozytywnych doznań. Przedszkole w Tychach zatrudniając wykwalifikowane grono osób, podkreśla, że ciągła współpraca pomiędzy rodzicem a pracownikami placówki jest właśnie najistotniejsza w tym sukcesie. Informacja o postępach dziecka jest odpowiednio przekazywana i interpretowana, tak by w jak najlepszy sposób wykorzystać nabyte umiejętności a w przypadku problemów, wspólnie podołać zadaniu. Mottem pracy z dziećmi autystycznymi czy dziećmi z zespołem Aspergera staje się więc hasło - krok po kroku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz