czwartek, 23 października 2014

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Zmiany w przepisach
[oipip.opole.pl]
Jak informuje najnowsze wydanie biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna nastąpiły zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), daje pielęgniarkom, położnym możliwości między innymi na samodzielne ordynowanie niektórych leków, określonych wyrobów medycznych, w tym również wystawiać na nie recepty.Uprawnienia takie otrzymała pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.

Ponadto pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zyskały prawo do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuowania leczenia pacjenta.

Oprócz uprawnień dotyczących samodzielnej ordynacji i w ramach realizacji zleceń lekarskich niektórych
leków, pielęgniarki i położne również otrzymały prawo do wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne,w tym badań diagnostyki laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Pielęgniarki i położne zgodnie z nową ustawą będą mogły wykonywać te zadania po uprzednim wykonaniu
badania fizykalnego. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest ukończenie kursu specjalistycznego „Badanie Fizykalne”, jak również ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków. Recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz skierowania na określone badania diagnostyczne pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Źródło: Biuletyn Opolska Pielęgniarka i Położna nr 22, październik - listopad,Sekretarz NRPiP - Joanna Walewander

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz