niedziela, 26 października 2014

Znasz prawa kobiety rodzącej? Poznaj 18 kardynalnych praw jakie Ci przysługują.

Prawa kobiety rodzącej
Respektowanie praw pacjenta podczas porodu polega przede wszystkim na respektowaniu praw kobiety rodzącej m.in. do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Dotyczy to zarówno działań, stosowanych procedur medycznych, jak i możliwości wyboru osoby sprawującej nad pacjentką opiekę - z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia.


 1. Rodząca ma prawo do życzliwej i serdecznej opieki oraz do szacunku ze strony personelu
 2. Rodzinie oczekującej narodzin dziecka należy zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i psychologiczną oraz prawo wyboru dowolnego szpitala
 3. Poród jest wydarzeniem intymnym. Rodząca ma prawo się domagać, by badania i zabiegi odbywały się w miejscu odosobnionym. Może się nie zgodzić na obecność osób postronnych.
 4. Przy prawidłowym przebiegu ciąży rodząca ma prawo do bezpiecznego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu, z uwzględnieniem jej życzeń dotyczących procedur położniczych (jeśli nie ma przeciwwskazań)
 5. Przy ciąży patologicznej kobieta ma prawo do porodu w placówce o odpowiednim stopniu referencyjności, zapewniającym matce i dziecku niezbędne procedury diagnostyczne i lecznicze, w tym w zakresie intensywnej opieki medycznej. Najwyżej wyspecjalizowane na Opolszczyźnie placówki o drugim (Kędzierzyn-Koźle i Nysa) i trzecim poziomie referencyjności (Opole).
 6. Kobieta ma prawo do pełnej i zrozumiałej dla siebie informacji o postępach porodu, podawanych środkach, zagrożeniach, spodziewanym ryzyku i stanie płodu, zabiegach i ich skutkach
 7. Rodząca ma prawo, by towarzyszył jej ktoś bliski lub wybrany. Może być to ojciec dziecka, członek rodziny, położna, lekarz prowadzący ciążę czy doula (niemedyczna opiekunka na czas porodu)
 8. Kobieta ma prawo do swobodnego poruszania się w pierwszej fazie porodu. To nie szpital, lecz kobieta decyduje, jak urodzi swoje dziecko.
 9. Kobieta może się nie zgodzić na rutynowe zabiegi stosowane przez szpital: lewatywę, golenie wzgórka łonowego, indukowanie porodu (próba wywołania kroplówką naskurczową skurczów macicy), przebicie pęcherza płodowego, nacięcia krocza czy znieczulenie.
 10. Elektroniczne monitorowanie porodu KTG (kardiotokograię, czynli monitorowanie akcji serca płodu wraz z zapisem czynności skurczowej macicy) powinno się wykonywać w wyselekcjonowanych przypadkach, przy wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powikłań porodowych wywoływanych. Stałe monitorowanie KTG wymagane jest przy porodzie po przebytym cięciu cesarskim, jeśli rodząca podejmie świadomą decyzję o próbie takiej formy porodu. Zapis KTG jest zawsze istotnym dowodem odpowiedniego monitorowania stanu płodu i oceny czynności skurczowej macicy. Badanie jest bezpieczne dla dziecka, rodząca słyszy efekty dźwiękowe pracy serca płodu.
 11. Rutynowe nacinanie krocza jest nieuzasadnione. Rodzącą trzeba poinformować, o takie potrzebie w uzasadnionych przypadkach, np. przy porodzie zabiegowym (czyli takim, który wymaga interwencji - użycia kleszczy czy próżnociągu, pomocy ręcznej w porodzie miednicowym oraz przy większej masie płodu). Zabieg nacięcia wykonuje się po wykorzystaniu innych możliwości technik - pozycji rodzącej czy technik relaksacyjnych minimalizujących napięcie mięśni. W uzasadnionych przypadkach nacięcie oznacza mniejszą urazowość dla dziecka.
 12. Rodząca ma prawo wglądu do wszystkich wyników badań i do tzw. historii choroby.
 13. Każda kobieta podczas porodu powinna być traktowana indywidualnie, a zabiegi winny być wykonywane tylko wtedy, gdy są wskazania medyczne.
 14. Od pierwszych chwil po porodzie zdrowy noworodek powinien przebywać z matką. Duże znaczenie przypisuje się trwającemu nieprzerwanie przez minimum dwie godziny kontaktowi "skóra do skóry" między matką a dzieckiem bezpośrednio po porodzie. Jeżeli stan dziecka i matki na to pozwala, pierwsza ocena stanu zdrowia dziecka może mieć miejsce na brzuchu mamy.
 15. Dziecko ma prawo do najbardziej wartościowego pokarmu, czyli mleka matki. Karmienie piersią należy rozpocząć natychmiast po porodzie.
 16. Szpital nie powinien bez uzasadnionego powodu zabraniać lub utrudniać matce i dziecku kontaktu z rodziną. Chyba, że są istotne wskazania medyczne lub epidemiologiczne.
 17. Postępowanie medyczne związane z porodem - zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, standardami i rekomendacjami - powinno być zawsze poparte życzliwością i empatią.
Źródło: Informator dla przyszłych mam pod red. dr n.med. Wojciecha Guzikowskiego

Czytaj również: Porady dla przyszłej mamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz